Selecteer een pagina

 2017, oktober

 

Zondag 1 oktober 2017, Lhee

 

In onze tuin is een explosie van paddestoelen. Om de twee meter staat een ander exemplaar. Afgelopen vrijdag heb ik zelfs een echte heksenkring weg gemaaid. Zonde. Maar dat was nodig omdat vandaag het officiële jeu de boules familietournooi plaatsvond. Ikzelf deed niet mee omdat ik achter het raampje daar boven onder ons dak ziek lag te liggen. De glorieuze winnaar van het tournooi werd Wyb, waardoor de familiebeker toch in ons bezit bleef.

Een van de paddestoelen in onze tuin is het klassieke exemplaar wat hier op de foto staat. Meer paddestoel kun je ze toch niet krijgen. Bij het schrijven van het woord paddestoel vroeg ik me af of het nou paddestoel of paddenstoel was. Voor dat soort gevallen ga ik altijd naar onzetaal.nl voor een taaladvies. Daar vind ik: ‘In de officiële spelling geldt deze regel voor de tussen-n: als het eerste deel alleen een meervoud heeft op -en (en niet ook een meervoud op -es), schrijf je doorgaans een tussen-n in de samenstellingen met dat eerste deel. (.) Wat ons betreft is paddestoel ook prima; deze spelling komt geregeld voor. Het wel of niet schrijven van de tussen-n beschouwen wij als een vrije keuze. Wie vindt dat paddenstoel te veel de gedachte oproept aan een letterlijke stoel voor een pad, en niet aan een zwam, kan het woord gerust zonder tussen-n schrijven.’ Ik koos daarom voor het al oude woord paddestoel dat toch al decennia adequaat het fenomeen paddestoel aanduidt.

alle rechten voorbehouden © gerard tonen 2015