Dossiermoddergat.nl

gerardtonenblogt

Etc

Uw recht

Het is heel goed mogelijk dat u ooit in dit blog verschijnt. Het kan zijn dat ik over u schrijf, het kan zijn dat ik een foto publiceer waar u op staat. Mocht u daar geen prijs op stellen, wat ik mij goed kan voorstellen, neem contact met mij op en ik verwijder u onmiddellijk.

Motto 1

 

Volmaakt

Hij toont zijn ware aard, hij probeert
de verschijning vast te pakken,
hij begroet de werkelijkheid, hij
zal het uur benoemen als hij
de samenhang beleeft.

Hij heeft een plooibaar oog, hij
kent het klamme verdriet niet,
hij streeft vergeefs naar het volmaakte.

 

Armando, uit Gedichten 2009, augustus

Motto 2

 

De andere ridders

De ene ridder is van geen belang,
het meisje is vermolmd
en muf,

maar dan de andere ridders!
Zij zijn nog onderweg, rijden nog kriskras door het land.
Zij volgen de zwanen nog naar het zuiden
en de wildste geruchten naar het noorden
van een dal dat doodloopt op een berg.
Zij klampen nog reizigers aan, ontdekken nog moerassen
en nieuwe zijrivieren.
Zij wankelen nog, vallen nog, raken nog uitgeput
en laten hun zenuwen nog slopen,
durven hun ziel nog te verkopen.
Zij weten wat verdwalen is en wat de ware aard
van aarzelen is.

O de andere ridders!
Zij gingen even fier op weg.
Zij zullen nooit ontwaken.

 

Toon Tellegen

alle rechten voorbehouden © gerard tonen 2015