Dossiermoddergat.nl

gerardtonenblogt

Henk Postma

Op zondag 10 mei 2015 startte een nieuwe serie: de foto’s van Henk Postma. Henk is onze buurman in Moddergat. Hij is audiovisueel docent aan een HBO-instelling en is natuur- en waddenfotograaf. Henk heeft een eigen site, www.wad-mooi.nl. Op die site staan ook zijn contactgegevens.

alle rechten voorbehouden © gerard tonen 2015