Dossiermoddergat.nl

gerardtonenblogt

Henk Postma 3

Haven Lauwersoog

Ezumakeeg

Konikpaarden in Lauwersmeergebied

Holwerd

Eemshaven

Eemshaven

Drieteenstrandloper

Biestarwe op Simonszand

Wierum

Wadlopers

Westgat

Wadlopen

Moddergat

Dijk tussen Moddergat en Wierum

Schoor Ternaard

Schoor Ternaard

Simonszand

Schor Ternaard

Slik

Kaap Rottumerplaat

Schier

Schol

Rottumerplaat

Rottumerplaat

Rijsdammen

Kustwering Rottum

Paesens

Peazummer lannen

Pieterburen

Alle rechten voorbehouden © Gerard Tonen 2015